Zarząd ROD „Relaks” Szałe

 1. Tomasz Mendyka – Prezes Zarządu
 2. Krzysztof Mamoński – I Wiceprezes Zarządu
 3. Magdalena Pietrzycka – Wiceprezes Zarządu
 4. Sebastian Karpiński – Sekretarz
 5. Anna Szymańska – Skarbnik
 6. Dariusz Owczarek – Członek
 7. Karolina Poniatowska – Członek
 8. Danuta Piekarska – Członek
 9. Stanisław Grzelak – Członek
 10. Marcin Mazurczak– Członek
 11. Krystyna Żyżyk – Członek

 

Komisja Rewizyjna ROD „RELAKS” Szałe:

Przewodniczący: Danuta Witczak

Z-ca przewodniczącego: Aldona Gałęzka

Sekretarz: Teresa Gajda

Członek : Grzegorz Arkuszyński

Członek : Józef Buchelt