UCHWAŁA NR 54/2017 w sprawie wycinki drzew / krzewów na terenie ROD „RELAKS” w Szałe

– Załącznik do UCHWAŁY NR 54/2017 – Wniosek o usunięcie drzewa

 

UCHWAŁA NR 9/2016 w sprawie wjazdu samochodami przez działkowców na teren zamknięty ROD „RELAKS”

– Załącznik do UCHWAŁY NR 9/2016 – Regulamin wjazdu samochodami przez działkowców na teren zamknięty ROD „RELAKS”

 

UCHWAŁA NR 26/2017 – zmiany do uchwały nr 9/2016 w sprawie wjazdu samochodami przez działkowców na teren zamknięty ROD „RELAKS”

– Załącznik do UCHWAŁY NR 26/2017 – Aktualizacja regulaminu wjazdu samochodami przez działkowców na teren zamknięty ROD „RELAKS”

 

UCHWAŁA NR 71/2019 w sprawie sposobu wnoszenia przez działkowca opłaty za zużytą energię elektryczną oraz sposobu jej rozliczania w ROD „Relaksz” Szałe

 

UCHWAŁA NR 73/2019 w sprawie działkowców zalegających z opłatami za energię elektryczną w ROD „RELAKS” Szałe