Rodzinny ogród działkowy, jako podstawową jednostkę organizacyjną PZD, tworzą członkowie zwyczajni z tego ROD. (§ 53 statutu)

W latach 1974-78 zbudowano w Szałem na Pokrzywnicy zbiornik retencyjno-rekreacyjny o powierzchni 150 ha. Od tej pory zaczęły powstawać we wsi działki rekreacyjne oraz w 1978 roku Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” Szałe. Ogród nasz położony jest na powierzchni 44,91 ha, liczy 1125 działek i jest drugim co do wielkości w Okręgu oraz jednym z największych w kraju. W historii ogrodu poza rokiem utworzenia jeszcze jeden rok jest kluczowy dla nas działkowców. W 2000 roku po zmianach przepisów dot. rodzinnych ogrodów działkowych ówczesny Starosta Kaliski Pan Leszek Aleksandrzak podpisał z Ogrodem w formie aktu notarialnego „Umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste”.